Nasza oferta!!!TO JEST PRODUKT MEDYCZNY!!! UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

AUDIOMETRIA TONALNA i KOSTNA

Audiometria tonalna jest to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia.
To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu - określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA


* podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
* podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
* urazy głowy
* zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
* guzy mózgu
* stwardnienie rozsiane [2]
* choroby naczyń mózgowych, np. tętniakiJAK PRZEBIEGA TAKIE BADANIE AUDIOLOGICZNE?


Przeprowadza się ją w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (tzw. kabinie ciszy).
Trzeba odpowiadać po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek.
Odpowiedzi mierzy się w w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku.
Wynik podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów, obrazujących schorzenia narządu słuchu i wielkość upośledzenia słuchu.
Na ich podstawie dobiera się też ewentualnie aparat słuchowy.

TYMPANOMETRIA


Tympanometria jest to nieinwazyjna i bezbolesna metoda badania ucha środkowego, polegająca na ocenie ruchomości (podatności) błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym.
Wykonywana jest głównie u osób z podejrzeniem niedosłuchu lub niedowładu mięśnia twarzowegoOTOEMISJA AKUSTYCZNA


Otoemisja akustyczna jest przesiewowym badaniem słuchu, które ocenia reakcję pacjenta (jego komórek słuchowych ślimaka) na podany przez sondę impuls tonalny lub trzask.
Badanie jest proste i nieinwazyjne i pozwala wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego